donderdag 22 november 2012

Intelligentietests

De eerste populaire intelligentietests waren de intelligentieschalen van Binet en Simon in het begin van de 20e eeuw. Ook de Alpha en Beta tests, die gebruikt werden in de Eerste Wereldoorlog om militair personeel te 'screenen', werden erg populair.

De afgelopen jaren worden de Wechsler tests het meest gebruikt om vast leggen hoe intelligent iemand is. De ontwikkelaar van deze tests, Wechsler, bracht zijn eerste schalen uit in de jaren '30. Hij gebruikte veel materiaal uit de Binet, Alpha en Beta tests. Hij ontwierp zijn test zo, dat in de berekening van het IQ rekening wordt gehouden met leeftijd. Dit zorgt ervoor dat het IQ over de jaren (zoveel mogelijk) constant blijft.

Wat betekent een 'IQ'?
Een IQ geeft aan hoe je scoort op een intelligentietest, vergeleken met het deel van de bevolking van jouw leeftijd. De groep mensen, waar de testscore op gebaseerd is, heeft een gemiddelde score van 100 en een standaardafwijking van 15. Wat is een standaardafwijking? Een standaardafwijking is een maat voor de spreiding van een variabele, in dit geval van de IQ-score. Als de standaardafwijking 15 is, kunnen we ervan uit gaan dat 68 procent van de bevolking tussen de 85 (100 min 15) en de 115 (100 plus 15) scoort. Met andere woorden: 68 procent van de bevolking heeft een score die binnen 1 standaardafwijking van het gemiddelde (100) af ligt. Daarnaast is het zo dat 95 procent van de bevolking een IQ-score heeft die binnen 2 standaardafwijkingen van het gemiddelde ligt. Dus 95 procent van de bevolking scoort tussen de 70 (100 min 30) en de 130 (100 plus 30).

Een paar voorbeelden om een idee te geven van wat een IQ-score betekent:
Wat betekent het als je een IQ hebt van 100? Dat betekent, dat de helft van de bevolking (van jouw leeftijd) lager scoort dan jij, en de andere helft scoort hoger. En als je een IQ hebt van 130? Dat betekent dat 97,5 procent van de bevolking (van jouw leeftijd) lager scoort op de test dan jij, en 2,5 scoort hoger.
Nederlandstalige websites over IQ

Op internet zijn er een heleboel gratis IQ-tests te maken. De meeste daarvan leveren niet echte betrouwbare resultaten op. Ze zijn wel nuttig ter oefening en voorbereiding op bijvoorbeeld een assessment, maar reken niet op een 'echt' IQ cijfer.

Om de kwaliteit van een IQ test zelf te kunnen bepalen kun je eenvoudig op een aantal dingen letten:
  • lengte van de test (minimaal 30 serieuze vragen);
  • achtergrond van de testuitgever (welke doeleinden streeft deze met de test na, is de test door professionals ontwikkeld en heeft deze een goede reputatie);
  • normering (is de groep waarmee je vergeleken wordt representatief volgens CBS cijfers over de opbouw van de Nederlands bevolking én is de norm recent bepaald);
  • welke theorie over intelligentie wordt gebruikt (wordt er uitleg gegeven, plus statistieken over betrouwbaarheid);
  • wordt je privacy gegarandeerd (dient de test niet puur voor marketingdoeleinden)
Er zijn weinig tests die aan al deze voorwaarden voldoen. In Nederland kun je deprofessionele IQ test van 123test doen. Voor deze test wordt wel een kleine vergoeding gevraagd. Op 123test kun je wel een gratis mini IQ test doen. Deze geeft een goed beeld van een professionele IQ test. Daarnaast biedt 123test ook tal van oefenmateriaal in de vorm van kleine IQ reeksen, zoals antoniemen, syllogismen, cijferreeksen en enkelvoudige analogieën.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten